Çigdem Çaglayan benoemd als adviseur curatie

April 2021

Met trots kondigt het bestuur van Debsaysyes de benoeming aan van de Berlijnse kunsthistorica en curator Çigdem Çaglayan  (Istanbul, Turkije, 1984) als adviseur curatie Debsaysyes. In deze nieuwe rol zal zij het bestuur adviseren over de kwaliteit van de gepresenteerde kunst en nieuwe kunstenaars. Hiermee zetten wij een belangrijke stap in ons continue streven naar artistieke kwaliteit. Haar benoeming gaat per direct in.

Waarom een adviseur curatie?

Vanaf het begin is de slogan van onze stichting Big artists, small works. Dit roept de vraag op wanneer een kunstenaar groot is. Hoewel vele antwoorden mogelijk zijn op deze vraag en de discussie erover lang en interessant is, gaat Big voor ons altijd over kwaliteit. Binnen het bestuur vormden we een beeld van onze kunstenaars, gebaseerd op het aangeboden werk, het oeuvre, de loopbaan en de mening van de reeds deelnemende en andere collega kunstenaars. We begaven ons op glad ijs, want hoe zorgvuldig we ook werkten, het bleef een zeer kleine groep binnen de stichting die ja of nee zei tegen kunstenaars. Daarom besloten we onze blik te verruimen en voor onze tentoonstellingen steeds wisselende externe curatoren uit te nodigen. Dat werkte zo goed, dat we rol van externe curator en meer permanente plek in de stichting wilden geven. En zo werd het idee van de adviseur curatie geboren.

Waarom Çigdem Çaglayan?

Voor onze Berlijnse expositie Zwischenräume hadden we met erg veel plezier samengewerkt met Cigdem. Met haar scherpe oog en kritische geest voor kunst en een staat van dienst in grote internationale kunstevenementen, zoals de Biënale van Istanbul, was zij de gedroomde curator voor onze expositie met zevenentwintig kunstenaars uit zes verschillende landen. Ze bracht de kunst schijnbaar moeiteloos samen in een tentoonstelling van hoge kwaliteit die niet misstaan zou hebben in de beste musea. Het thema van zelfgekozen eenzaamheid, dat ze eind 2019 bedacht, werd tijdens de Corona pandemie alleen maar relevanter, waardoor de tentoonstelling verder aan belang won. We zijn erg blij dat ze de positie van adviseur curatie voor onze stichting heeft aanvaard. We zijn ervan overtuigd dat met haar blijvende steun en adviezen de kwaliteit van de kunst van onze stichting niet alleen gewaarborgd is, maar ook verder zal toenemen, net als onze positie in de nationale en internationale kunstwereld.

Çigdem Çaglayan over haar nieuwe rol

“Ik ben erg trots deel uit te maken van het inspirerende team van Debsaysyes. In 2020 bood mijn gastcuratorschap voor Zwischenräume mij een unieke kans om het brede aanbod aan kunstenaars en hun kunst uit het rijke portfolio van de stichting te leren kennen. Ik zie er naar uit om in mijn nieuwe rol als adviseur curatie meer bij te dragen aan Debsaysyes en de stichting verder te brengen in de internationale kunstwereld. Al vanaf de oprichting staat Debsaysyes voor diversiteit en samenwerking, inspelend op ontwikkelingen in de internationale hedendaagse kunst en actief samenwerkend met kunstenaars. De stichting kiest voor een multi disciplinaire aanpak, die werelden die anders gescheiden blijven, op een creatieve en praktische manier bij elkaar brengt. Debsaysyes is niet alleen een non profit stichting, maar ook een dynamisch, levendig platform, waar kunstenaars, kunstprofessionals en kunstliefhebbers samen komen om ideeën uit te wisselen. Als adviseur curatie verheug ik me erop om nieuwe kunst te analyseren en beoordelen  en een divers en toch samenhangend portfolio op te bouwen, samen met het bestuur van Debsaysyes.”