Kunstenaarsboek André Geertse “Ave Maris Stella”

Beste kunstliefhebber,
Bij dezen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn nieuwste kunstenaarspublicatie onder uw aandacht te brengen. Ik heb een kunstenaarsboek het licht doen zien onder de naam Ave Maris Stella. De publicatie is tot stand gekomen i.s.m. vormgever Leo Verhallen.

Onder bovengenoemde titel ben ik al geruime tijd bezig aan een grootschalig schilderijen project.
Een groots onderwerp op een klein formaat. Hoewel deze werken zich op het eerste gezicht als abstract tonen, is de aanwezigheid van de zee nooit ver weg. Het zijn afbeeldingen van deze schilderijen die samen de doorlopende lijn vormen van het leporello.

Er bestaat een eeuwenoude hymne die eveneens de titel Ave Maris Stella heeft. Deze hymne is o.m. verwerkt in de Mariavespers van Claudio Monteverdi. Het is de abstracte structuur van de muziek in combinatie met het schilderkunstige project wat zich verbeeldt in deze uitgave.

Deze uitgave heeft de vorm van een leporello, die is gesigneerd en genummerd.

Druk: full colour, 300 gr. Muncken Lynx;
Formaat gevouwen: 13,4x 22 cm;
Formaat uitgevouwen: 13,4x 120 cm;
Oplage: 75 exemplaren;
Prijs inclusief verzendkosten: 90 euro.

De uitgave wordt geleverd in een bijbehorende verpakking welke onderdeel uitmaakt van het totale kunstwerk.

Hartelijke groeten

André Geertse
Email: [email protected]
Telefoon: 06-38065883