Privacyverklaring debsaysyes

Debsaysyes hecht veel waarde aan de privacy van haar relaties en iedereen die onze website bezoekt. Het spreekt voor zich dat wij zeer zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens willen omgaan. Hieronder beschrijven we wat wij daaronder verstaan.

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die door middel van deze gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is breed. Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een BSN-nummer, een intern registratienummer, een adres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam, een IP adres. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie. Persoonsgegevens kunnen soms automatisch worden doorgegeven, bijvoorbeeld door het bezoeken van deze website, waarbij jouw IP-adres verstrekt wordt.

Debsaysyes kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van debsaysyes en/of omdat je deze gegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op deze website of op andere wijze verstrekt. Als je persoonsgegevens aan debsaysyes verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om deze in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

 

Gebruik van je gegevens                                                                                                             

Als relatie van debsaysyes of als geïnteresseerde in ons aanbod vragen wij in elk geval om je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om jou informatie te verschaffen over ons aanbod. Voor de verkoop van kunstwerken hebben we daarnaast afhankelijk van de situatie andere gegevens nodig, zoals adres en bankgegevens. Voor alle gegevens geldt dat wij deze uitsluitend zullen gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, in het kader van onze bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaren van je gegevens

Wanneer je ons je e-mailadres of andere gegevens stuurt, worden deze opgenomen in ons datasysteem en/of in papieren dossiers. Deze gegevens worden met inachtname van de wettelijke bewaarplicht bewaard.

 

De reden van het gebruik van jouw gegevens

Debsaysyes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • om je informatie te verstrekken over onze dienstverlening;
  • voor verzending van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen;
  • in het kader van fondsenwerving;
  • voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder ook moet worden begrepen: het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website).

 

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht om aan debsaysyes te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Mochten deze gegevens niet juist zijn, dan heb je het recht om aanpassingen daarin aan te laten brengen. Verder heb je recht op verbetering of (in beginsel) verwijdering van je gegevens en recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen per:

email:                     [email protected]

telefoon:               06 34021634

post:                        Debsaysyes, Moutzhofweg 138, 5926 RB Venlo

Debsaysyes zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je bericht reageren.

 

Derden

Debsaysyes zal jouw gegevens zonder jouw toestemming niet delen met anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou (bijvoorbeeld door de benodigde gegevens door te geven aan de kunstenaars waar je werk van koopt) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we organisaties inschakelen die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, zal debsaysyes ervoor zorgen dat er een verwerkersovereenkomst wordt gesloten waarin beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens gewaarborgd wordt.

 

Beveiliging

Het is belangrijk dat je gegevens bij debsaysyes veilig zijn. Debsaysyes zal passende organisatorische en technische maatregelen nemen om verlies van jouw data tegen te gaan en ongeoorloofde openbaarmaking of ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen.

 

Onze website en doorlinken naar andere websites

Op de website van debsaysyes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, om daarmee de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op je apparaat (zoals pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Cookies kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld het onthouden van loginnaam of instellingen, het verzamelen van surfinformatie (profiling) en/of het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie). Via cookies kan debsaysyes inzage krijgen in haar websitebezoek (zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Je kunt cookies zelf verwijderen. Daarnaast kun je cookies uitschakelen via je browser.

 

Op onze website kunnen cookies worden gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo kun je bijvoorbeeld eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast kan debsaysyes analytische cookies gebruiken om gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren.

 

Debsaysyes gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie: lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

In het geval onze website verwijzingen naar andere websites bevat (zoals via hyperlinks) is debsaysyes niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacystatement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken zoals Twitter en LinkedIn. Wanneer je op deze knoppen klikt, worden je persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met je persoonsgegevens omgaan.

 

Wijziging privacyverklaring

Debsaysyes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je aan deze verklaring periodiek te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.