Internationale fototentoonstelling ‘As the world turns’

En draaien deed de wereld in Rotterdam…


Van de Camp & Heesterbeek

As the world turns was een groepstentoonstelling georganiseerd door Debsaysyes in sa- menwerking met het Huis van de Fotografie Rotterdam tijdens Rotterdam Art Week 2022. De tentoonstelling toonde werken van 24 internationale topfotografen. Jessy Koeiman, visual artist, beeldend kunstenaar en programmamaker Collectief Leren bij Kunstinstituut Melly, is de curator van deze tentoonstelling.

Samen belichtten de kunstenaars overeenkomsten tussen lichaam en omgeving. En wie kan je dan beter uitnodigen de opening te verrichten dan Lisa van Ginneken, die als eerste transgender persoon in Nederland namens D66 in onze Tweede Kamer zit? Haar speech raakte de vele aan- wezigen duidelijk, zichtbaar en hoorbaar. De worsteling die zij ervoer tijdens haar eigen transitie- proces. De reactie van mensen die ze liefheeft. Het belang om aandacht te blijven vragen voor dit thema, met daarin een plek in haar hart voor kunst. De tranen en het applaus maakten duidelijk dat van de vele aanwezigen het met haar eens waren. Met elke aanwezige kunstenaar nam ze uit- gebreid de tijd om de werk te zien en het thema invulling te geven.

 Lisa van Ginneken tijdens haar openingsspeech, geflankeerd door (R) curator Jessy Koeiman en (L) Debsaysyses voorzitter Jacqueline Grubben.