Disclaimer

Debsaysyes is een nonprofit stichting die bemiddelt tussen kunstenaar en kunstkoper. Om dat goed te kunnen, bieden we op onze website informatie over de kunst en de kunstenaars. In geval van koop factureert Debsaysyes namens de kunstenaar, die de verkopende partij blijft.

Debsaysyes behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen in haar webshop.

Beperking aansprakelijkheid

Debsaysyes besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Debsaysyes is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.

U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Debsaysyes een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.

Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.

Auteursrecht

Deze webshop, het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Debsaysyes. Zonder schriftelijke toestemming van Debsaysyes is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

Debsaysyes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.