Met ‘formele kunst’ en ‘minimalisme’ als bouwstenen zet Aimée Terburg haar subjectieve uitgangspunt in kleur en compositie om in een reflectief proces dat ze wil overbrengen op de toeschouwer. Gebruik makend van (traditionele) technische vaardigheden die de verhouding tussen controle en toeval uitdagen, richt ze zich op de beweging tussen subject en object om deze in verschillende series en disciplines zichtbaar uit te diepen.

“We zien de wereld in drie dimensies. Het platte vlak heeft twee dimensies. Elk werk, elk autonoom element vraagt hoe om te gaan met de ontmoeting van dimensies. De actie tussen materiaal, mijn handen en ogen bepalen een eenheid; wat weten ze. Ik construeer of reduceer…in tijd, tot eenvoud.”

Download CV