In mijn huidige werk staat de mens in zijn (landschappelijke) omgeving centraal. Is hij op de vlucht of komt hij juist aan? Waar ik in “Run away pictures”(project “Levinasfaces) de mens op de vlucht verbeeld, verbeeld ik in “Arrival pictures” juist het moment van zijn aankomst. In alle doeken neemt hij een anonieme gedaante aan en vraag ik mij af: wordt hij nog wel gezien of juist vergeten.

Download CV