De foto’s van Hans Defer (Oostende, België 1968) zijn het onderwerp van een reeks digitale en fysieke manipulaties met verschillende apps en filters. Hij herneemt en herwerkt voortdurend oudere versies van zijn werk, herfotografeert of fotokopieert ze opnieuw en opnieuw. Na deze bewerkingen komt er een totaal nieuw beeld tevoorschijn. Hans Defer schildert en tekent overdag, ‘s avonds en ‘s nachts maakt hij foto’s en video’s. In zijn kleine studio, in de kleine uren, vervagen de grenzen tussen verschillende werkelijkheden. Tijd vertraagt en bevriest. Foto’s worden herinneringen aan gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden. Een verleden dat niet bestaat. De originele context waarin de beelden ontstaan zijn, wordt getransformeerd door het toevoegen van ruis en vervorming. Zijn benadering van fotografie is eerder beïnvloed door punk rock en noise muziek dan door traditionele kunst.

Download CV