Na haar Masteropleiding Hoger Kunstonderwijs Vrije Grafiek en Tekenen in St. Lukas te Brussel heeft ze zich verschillende jaren verdiept in de technieken van diep-, hoog-en vlakdruk.
De bedoeling was om op zoek te gaan naar die techniek waarmee ze zichzelf fundamenteel het best kon uitdrukken. Dit werd de droge-naaldtechniek. Als drukvorm gebruikt ze niet het klassieke zink of koper, maar wordt inventief gebruik gemaakt van de polyester(folie).
Via de techniek van de collage en de droge-naaldets is haar werk de laatste jaren geëvolueerd naar een geometrisch-abstracte schilderkunst.
Haar recente werken bestaan uit gereduceerde, monochrome, lijnen en vlakken. Ze worden met brede penseelstreken op de transparante en reflecterende polyester(folie) aangebracht. Procesmatig ontstaan er series van werken waarbij enkel de kracht van de lijn of het kleurvlak primeert. Basisbeginselen als kleur, vorm, textuur, materiaal en ruimte worden op een formalistische werkwijze onderzocht. Het doel in het bereiken van een pictoraal evenwicht en een homogeniteit van de samenstellende onderdelen.
Na jaren van stil zoeken en observeren van de natuur is ze gekomen tot een non-objectieve kunst.
Eenvoud en puurheid waarbij de spirituele activiteit centraal staat.
De werken zijn wat ze zijn en de kijker observeert.