René Korten toont bij Debsaysyes kleine schilderijen die gezien kunnen worden als landschappen. Maar er speelt meer. De werken hebben als titel ‘Daughter Of Time’, verwijzend naar een frase van Francis Bacon die heel actueel is: ‘Truth is the daughter of time, not of authority’.

Download CV