Deze werken zijn door de kunstenaars gedoneerd aan de stichting.
Bij verkoop komt het bedrag ten goede aan de stichting Debsaysyes.
Let op: sommige van deze donaties zijn duurder dan €500,-.