In het non-figuratieve minimalistische werk van beeldend kunstenaar Kees van de Wal (Oirschot, 1967) zien we vormen. Op doek en als wandobject. Vormen, restvormen en samengestelde vormen, vrijwel altijd in een zekere rust en verstilling.

Sinds de eerste expositie in 2008 is, vanuit abstracte landschappen met het thema verstilling, het werk geëvolueerd tot wat het nu is. Na het verdwijnen van de horizon uit de landschappen zijn suggesties van wolken en begroeiing verder geabstraheerd tot zelfstandige vormen. Deze vormen gingen een relatie aan met elkaar en met het doek. Toen Van de Wal zich niet meer liet beperken door de randen van het schilderdoek waren de eerste wandobjecten een feit.

Op dit moment concentreert Van de Wal zich op vorm en restvorm. Vormen schuiven over elkaar heen waardoor nieuwe vormen ontstaan, vormen met een zekere balans en disbalans. Deze samengestelde vormen en restvormen verheft Van de Wal tot zelfstandige vormen die niet meer toevallig aanwezig zijn. Het worden vormen die een plaats innemen in de ruimte. Die bestaansrecht hebben.

Download CV